กุ้งล็อบสเตอร์ จากแหล่งโปรตีนคนจน สู่ อาหารราคาแพง (หูฉี่)